About us logo  
About us top

Vài nét về Midwest Việt Báo

Tôn chỉ

Midwest Việt Báo phục vụ hàng ngàn người Việt trong vùng Midwest bằng cách mang lại niềm vui, giải trí, thương mại, và giáo dục qua sự phát hành miễn phí của các số báo chất lượng cao.


Lịch sử phát triển

Được thành lập vào năm 2005, cho tới nay Midwest Việt Báo vẫn là tờ nguyệt san tiếng Việt duy nhất tại tiểu bang Missouri. Nguyệt san Midwest Việt Báo luôn luôn phát hành miễn phí, chúng tôi cũng đăng quảng cáo miễn phí trên mạng tại địa chỉ www.stlvietbao.com hoặc www.mwvietbao.com. Tòa soạn của Midwest Việt Báo nằm ngay trung tâm giao dịch của người châu Á, giá cả quảng cáo của chúng tôi rất phải chăng, báo của chúng tôi phù hợp cho mọi lứa tuổi, vừa vui vừa có tính cách giáo dục. Do đó, Midwest Việt Báo luôn giúp đỡ một cách hữu hiệu các thân chủ trong mọi nhu cầu. Ngoài ra, Midwest Việt Báo còn cung cấp các dịch vụ khác như thông dịch, thiết kế, dàn trang... Midwest Việt Báo luôn được khách hàng yêu mến vì chúng tôi sẵn sàng làm vừa lòng quý khách.


Các đặc điểm
  • Nguyệt san Midwest Việt Báo luôn phát hành miễn phí.
  • Quảng cáo miễn phí trên mạng tại địa chỉ www.stlvietbao.com hoặc www.mwvietbao.com với những thân chủ có hợp đồng từ 6 tháng trở lên.
  • Thâm nhập rất sâu vào các cộng đồng người Việt tại Kansas City, Saint Louis, Topeka, và Wichita.
  • Tỉ lệ thân chủ tái quảng cáo rất cao.
  • Quảng cáo trên Midwest Việt Báo mang lại lợi ích to lớn cho các thân chủ.


About Midwest Viet Bao

Our Mission

Midwest Viet Bao serves thousands of Vietnamese people in the Midwest region by bringing them fun, entertainment, business, and education through the free distribution of its high quality monthly magazines.


Our Evolving History

Founded in 2005, Midwest Viet Bao Monthly Magazine has been the only Vietnamese magazine in the State of Missouri. The magazine is free to our readers; we also offer free internet advertising at www.stlvietbao.com or www.mwvietbao.com. The magazine is strategically located at the most high traffic area in the Asian Community. Our prices are reasonable; our magazine is good for all ages, fun and educational to our readers. As a result, we are able to help our clients deliver sales messages in a strong and effective way. Our many services include translation, artwork layout, and artwork design. Businesses that work with us love us and have stayed with us. Why? We are willing to go the extra mile to ensure their success in the Vietnamese market.


Our Features
  • Midwest Viet Bao Monthly Magazine is of free distribution to customers.
  • Free Internet advertising on www.stlvietbao.com or www.mwvietbao.com with a contract of at least 6 months.
  • High penetration in the Kansas City, Saint Louis, Topeka, and Wichita areas.
  • High advertisement retention.
  • Best return on advertising dollars.

About us bottom
 
     
 
webmaster: Huyên Đường
Midwest Viet Bao © 2024 - igoviet © ® 2024
email: stlvietbao@yahoo.com or midwestvietbao@yahoo.com
address: 8412 Olive Blvd. St. Louis, MO 63132 - tel: 314.997.8822 - fax: 866.758.1838